3.JUDO TROFEJ BEOČINA / 3rd JUDO TROPHY OF BEOČIN

Objavljeno: 14 септембра, 2012

„3.JUDO TROFEJ BEOČINA“

/subota, 13.10.2012. godine/

 

Poštovani sportski prijatelji,

 

Pozivamo Vas na 3. JUDO TROFEJ BEOČINA, koji će se održati u subotu, 13. oktobra 2012. godine sa početkom u 10:,30 h, u Sportskom centru Beočin, Beočinski trg br 1, u konkurenciji poletaraca, pionira i kadeta.

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR: JK. „CEMENT“-BEOČIN

 

SATNICA: – prijava i merenje od 08-10 h.

žrebanje od 10-10,30 h

početak takmičenja u 10,30 h.

 

KATEGORIJE:

Poletarci: 2002. i mlađi: -20,22,25,28,31,34,38,42,46,50 i +50 kg. / Poletarke: 2002 i mlađe: -20,22,25,28,31,34,38,43 i +43 kg.

Ml. Pioniri: 2001 i 2000: -27,30,34,38,42,46,50,55,60 i +60 kg. / Ml. pionirke: 2001 i 2000: -28,31,36,40,44,48,52,57 i +57 kg.

St. pioniri: 1998 i 1999: -34,38,42,46,50,55,60,66,73 i +73 kg. / St. pionirke: 1998 i 1999: -32,36,40,44,48,52,57,63 i +63 kg.

Kadeti: 1996 i mlađi: -50,55,60,66,73,81,90 i +90 kg. / Kadetkinje: 1996 i mlađe: -40,44,48,52,57,63,70 i +70 kg.

 

UČESNIČKA TAKSA: Za sve uzrasne kategorije=600 din  (za strance 5 eura). Uplata na licu mesta ili na tekući račun        JK. „Cement“-Beočin br. 340-2326-33 kod Erste banke.

 

OSIGURANJE: pada na teret matičnog kluba

 

LEKARSKI PREGLED: ne stariji od 3 meseca

 

TAKMIČENJE: se održava na 6 borilišta po jednostrukom repasažu. Borbe za poletarce i ml. pionire traju 2, za st. pionire i kadete po 3 minuta. Za kadete važi dupli repesaž. Jedna uzrasna kategorija radi dok ne završi takmičenje.

 

INFORMACIJE: u slučaju potrebe za smeštajem ili drugim informacijama, kontaktirati Direktora turnira, Andriju Mumovića, na tel. 065-4888-404 ili na e-mail adresu: andrija.mumovic@gmail.com najkasnije do 08.10.2012. godine ili posetiti sajt kluba www.jkcement.rs

 

NAGRADE:  Bicikl kao glavna nagrada /TROFEJ/ u čijem izboru učestvuju svi osvajači prvog mesta sa 2 ili više pobeda

  • Medalje za osvajače prvog, drugog i dva treća mesta
  • Pehari za najuspešnije klubove u svim uzrasnim kategorijama
  • Pehar za najuspešniji klub u ukupnom plasmanu
  • Pehari za najuspešnijeg trenera i najboljeg sudiju
  • Specijalne nagrade???

 

UČESNICI: iz Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, BiH, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Pokrovitelj turnira: Opština Beočin

 

Očekujemo Vas u Beočinu i radujemo se susretu sa Vama.

ZA ORGANIZACIONI ODBOR

DIREKTOR TURNIRA,

Andrija Mumović, mob.tel.  +381 654888404

Dopis u PDF formatu (za štampu) možete videti i preuzeti ovde.“3rd JUDO TROPHY OF BEOČIN”

/Saturday, 13th October 2012/

 

Dear sports friends,

 

We invite you to the 3rd JUDO TROPHY OF BEOČIN for boys and girls U10 to U16 which will be held on Saturday, 13th October 2012 beginning at 10:30 a.m., at the Sports Center Beočin, Beočinski trg 1, Beočin, Serbia.
TECHNICAL ORGANIZER: JC “CEMENT”-BEOČIN

 

SCHEDULE:            – Accreditation and Weigh In 08 to 10 a.m.

Draw 10 to 10:30 a.m.

Competition Start 10:30 a.m.

 

CATEGORIES:

Boys U10: -20,22,25,28,31,34,38,42,46,50 i +50 kg. / Girls U10: -20,22,25,28,31,34,38,43 i +43 kg.

Boys U12 and U11: -27,30,34,38,42,46,50,55,60 i +60 kg. / Girls U12 and U11: -28,31,36,40,44,48,52,57 i +57 kg.

Boys U14 and U13:  -34,38,42,46,50,55,60,66,73 i +73 kg. / Girls U14 and U13: -32,36,40,44,48,52,57,63 i +63 kg.

Boys U16: -50,55,60,66,73,81,90 i +90 kg. / Girls U16: -40,44,48,52,57,63,70 i +70 kg.

 

PARTICIPATION FEE: For all age groups 600 RSD (5 euros for foreigners). Payment on the spot or on the bank account no. 340-2326-33 at Erste Bank (JK “Cement” Beočin).
INSURANCE: The responsibility of the clubs.

 

MEDICAL EXAMINATION: Not older than 3 months.

 

COMPETITION: Will be held at 6 mats per single repechage. Fights for boys and girls U10, U11 and U12 last 2 minutes. For U13, U14 and U16 last 3 minutes. U16 goes double repechage. One age group compete until they finish the competition.

 

INFORMATION: If you need accommodation or any other information, please contact the Tournament Director, Andrija Mumović by phone on number +381 (0) 65 4888 404 or by e-mail: andrija.mumovic@gmail.com before 8th October 2012 or visit the club’s website www.jkcement.rs

 

AWARDS: Bicycle as the main prize – TROPHY. All the first place winners with 2 or more wins may participate in the selection.
• Medals for the winners of the first, second and two third places

• The cups for the most successful teams in all age categories

• The cup for the most successful club in the overall standings

• The cup for the most successful coaches and the best referee

• Special awards???
PARTICIPANTS: from Greece, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovenia, Croatia, Bosnia, Macedonia, Montenegro and Serbia.

Tournamnet Sponsor: Municipality of Beocin

We look forward to meet you in Beočin,

For Organizing Committee

Tournament Director,

Andrija Mumović, phone: +381 (0) 65 4888 404

Outlines Download (PDF)


Pogledajte galeriju fotografija sa prošlogodišnjeg turnira/ Photo Gallery 2011:

 678 total views,  1 views today