• MILOŠ SAMARDŽIĆ PREUZEO 2. „TROFEJ BEOČINA“

    Dana, 18.10.2011. godine u 20 h, na maloj svečanosti u sali  judo kluba „Cement“, uz prisustvo TV kamera, njegovih roditelja i velikog broja drugara iz Beočina, osvajaču, Milošu Samardžiću, iz Novosadske...